|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Vægt er af Generalkonferencen for mål og vægt i 1901 blevet fastsat som betegnelse for kraften på et legeme i et gravitationsfelt. Alligevel er »vægt« (som fysisk størrelse) et flertydigt begreb.

* I daglig tale bruges det om stofmængder - i situationer hvor fysikere i stedet ville tale om masse. Med denne fortolkning har vægt SI-enheden kilogram.
* I nogen sammenhænge forstås »vægten« af et givet legeme som den kraft, som gravitationen udøver på det pågældende legeme. Vægt er altså en kraft, og SI-enheden for vægt er således newton, N, (kg·m·s−2).
* Andre igen mener at ovenstående retteligt bør kaldes for tyngdekraften på et legeme, og bruger betegnelsen »vægt« (af et legeme) om den masseangivelse man får, når man vejer legemet på en vægt der er kalibreret til den tyngdeacceleration der hersker ved jordoverfladen. Med denne terminologi gælder, at selv om en måneastronaut har den samme masse på Jorden som på Månen, så er hans/hendes vægt på Månen kun ca. en sjettedel af hvad den er på Jorden, på grund af Månens svagere tyndeacceleration ved overfladen. Og i denne fortolkning får vægt igen SI-enheden kilogram.

For legemer her på Jorden er der en nogenlunde konstant sammenhæng mellem masse og vægt: Jordens tyngdeacceleration (g) på ca. 9,82 m/s² vil påvirke et legeme med massen 1 kg med en kraft på 9,82 newton (N). Tyngdeaccelerationen kan dog variere alt efter geografisk placering i forhold til ækvator samt den geologiske sammensætning af jordskorpen.


»Mest solgte netop nu:


Kilogram
Kilogram (forkortes kg) er den grundlæggende SI-enhed for masse.
Kilo er et præfiks, der betyder 1000. Et kilogram er altså 1000 gram.

Kilogrammet er, som meteren tidligere var, en enhed der er defineret ud fra en prototype, og både det originale kilogram-lod og meterstaven opbevares i Paris. [1]
En meter har senere fået en mere reproducerbar definition, men man har stadig ikke fundet nogen reproducerbar erstatning for kilogram-loddet i Paris. Kilogrammet er således den sidste SI-enhed der er defineret ud fra en bestemt genstand (et artefakt).
En mere generel definition af kilogrammet er ønskelig således at man ikke er afhængig af et bestemt lods skæbne. Man kan forestille sig kilogrammet fastlagt ved at fiksere en naturkonstant til en bestemt talværdi. En anden mulighed er at definere kilogrammet ud fra atommasser (se også atommasseenhed).
Problemet med sådanne generelle definitioner har indtil nu været at de ikke giver samme nøjagtighed som den nuværende kilogramdefinition. Det er fordi man kan veje et lod med større præcision end den præcision man hidtil har kunnet bestemme de relevante konstanter med.


.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Babyvægte Kampagnetilbud Badevægt Vægtproblemer Masse Densitet Slankeopskrifter Digital vægte Kilo Vægte Helse og skønhed Massefylde Brevvægte Ned i vægt Køkkenvægte Tilbud Kilogram Vægt og mål Vægten som stjernebillede Vægt som måleinstrument
 
 
 Du er her: Vægt - Helse og skønhed Vægt - - Hvad er Vægt en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.