|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Vægt er af Generalkonferencen for mål og vægt i 1901 blevet fastsat som betegnelse for kraften på et legeme i et gravitationsfelt. Alligevel er »vægt« (som fysisk størrelse) et flertydigt begreb.

* I daglig tale bruges det om stofmængder - i situationer hvor fysikere i stedet ville tale om masse. Med denne fortolkning har vægt SI-enheden kilogram.
* I nogen sammenhænge forstås »vægten« af et givet legeme som den kraft, som gravitationen udøver på det pågældende legeme. Vægt er altså en kraft, og SI-enheden for vægt er således newton, N, (kg·m·s−2).
* Andre igen mener at ovenstående retteligt bør kaldes for tyngdekraften på et legeme, og bruger betegnelsen »vægt« (af et legeme) om den masseangivelse man får, når man vejer legemet på en vægt der er kalibreret til den tyngdeacceleration der hersker ved jordoverfladen. Med denne terminologi gælder, at selv om en måneastronaut har den samme masse på Jorden som på Månen, så er hans/hendes vægt på Månen kun ca. en sjettedel af hvad den er på Jorden, på grund af Månens svagere tyndeacceleration ved overfladen. Og i denne fortolkning får vægt igen SI-enheden kilogram.

For legemer her på Jorden er der en nogenlunde konstant sammenhæng mellem masse og vægt: Jordens tyngdeacceleration (g) på ca. 9,82 m/s² vil påvirke et legeme med massen 1 kg med en kraft på 9,82 newton (N). Tyngdeaccelerationen kan dog variere alt efter geografisk placering i forhold til ækvator samt den geologiske sammensætning af jordskorpen.


»Mest solgte netop nu:


Vægt som måleinstrument
En vægt er et måleinstrument til at bestemme massen af et legeme ved vejning. En vægt er i virkeligheden en kraftmåler, men hvis en masse kun bliver påvirket af konstant gravitation (her jordens), kan man tillade sig at lave en fast skala, som viser massen i kg som funktion af den placerede masse. En aflæst massestørrelse kan omregnes til kraft i newton via Newtons anden lov F=m*a, hvor a er accelerationen der her er g (den nedadrettede tyngdeacceleration), m er massen i kg, F er i newton=N. Holder man f.eks. 1 kg (f.eks. ca. 1 liter mælk) roligt i hånden, vil hånden grundet mælken, blive tynget af en ekstra kraft på ca. (1 kg)*(9,82 m/s^2) = 9,82 Newton.


.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Densitet Vægtproblemer Kilo Masse Massefylde Vægt som måleinstrument Babyvægte Kilogram Helse og skønhed Vægte Vægten som stjernebillede Tilbud Digital vægte Vægt og mål Kampagnetilbud Badevægt Brevvægte Slankeopskrifter Ned i vægt Køkkenvægte
 
 
 Du er her: Vægt - Helse og skønhed Vægt - - Hvad er Vægt en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.